Namaz ve iletişim seminerlerimiz devam ediyor !

.
Üniversite gençliğinin Allah’ı tanıması, Allah ile iletişimin en güzel anı olan “Namaz”ı anlatmaya devam ediyoruz.
Namaz bizi her türlü kötülüklerden koruyor. Peki, biz bunun ne kadar farkındayız ? Dersaadet Yüksek Öğrenci Yurtlarında kalan öğrencilerimize dönük kısa görüntü ve slaytlar eşliğinde karşılıklı diyaloglar içinde geçen farklı -ettkin bir seminer verdik.
www.sarrafoglu.com

Yorum yapın