BSF AKADEMİ “BEYİN FIRTINASI “SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

Düşüncelere engel koymaksızın, kurallar dâhilinde yapılan fikir yaratma yöntemi

Başlama tarihi: 12 Nisan 2008
Başlama Saati: 9.30–13.00
Eğitmenler: Fahri Sarrafoğlu-Kemal Çitçi

Beyin fırtınası: kelimesi her şeyden önce birçok kelime gibi Türkçemize yanlış bir şekilde girmiş bir tanımlamadır. Asıl çeviri anlamı fikir fırtınası: olduysa da zaman içerisinde Beyin fırtınası: olarak bir şekilde ister istemez bu şekilde benimsetilmiştir.

NASIL ORTAYA ÇIKTI ?
Beyin fırtınası: Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere engel koymaksızın, önceden belirlenmiş kurallar dâhilinde yapılan fikir yaratma yöntemi. Bu kavram bir reklamcı olan Alex Osborn tarafından geliştirilmiştir.

NASIL YAPILIR?
Beyin fırtınası, tek başına veya bir grupla yapılabilir; Beyin fırtınası sırasında fikirlerin akla gelir gelmez, açığa çıkması istenir. Fikirler başta yargılanmaz ve eleştirilmez, hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez, böylece kişinin tüm fikirlerini çekinmeden, aklına geldiği gibi sunması sağlanmaya çalışılır. Yargılama yapılmadığı için fikirlerin birbirini besleyeceği ve evrileceği varsayılır.

KULLANIM ALANLARI
Yeni ürün geliştirilmesi: Yeni ürünlerin yaratılması veya var olanların geliştirilmesi için.
Reklâmcılık: Ürün kampanyası geliştirmek için.
Problem çözmek: Temel nedenler, alternatif çözümler, etki analizi.

Üretim yönetimi: İşin ve üretim aşamalarının geliştirilmesi.

Proje yönetimi: Müşteri isteklerinin belirlenmesi, risklerin saptanması, kaynakların, görevlerin, yapılabilir olanların, sorumlulukların ve sorunların belirlenmesi.

Takım oluşturma: Katılımcıları düşünmeye teşvik ederek fikirlerin paylaşılması ve tartışılması.

EĞİTİMLE İLGİLİ:
Bu seminerde kişinin hayatının her alanında kullanabileceği konular için interaktif eğitim yapılacaktır. Beynimizi daha etkin ve verimli kullanma pratikleri üzerinde durulacaktır. Çeşitli oyunlar ve fıkralarla zenginleştirilmiş dolu dolu geçen 3,5 saat sizleri bekliyor…

Yorum yapın