“İNSAN” YETİŞTİREN EĞİTİM FABRİKASI

 

Hüner Derneği bir yıl içinde 3 binden fazla öğrenci ile bire bir buluşarak şahsiyet gelişimleri eğitimi verdi.

 

Röportaj: Fahri Sarrafoğlu

 

Üniversite gençliğinin, enerjilerini doğru yerde doğru şekilde kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın da himayesinde kurulan dernek, nitelikli gençlik yetişmesi için yoğun gayret sarf ediyor.  Ülkemiz ve dünya geleceğine hizmet edecek, topluluklara, kurumlara ve hizmetlere yön verecek hizmet ehli, nitelikli üniversite gençleri yetiştirmeyi amaçlan Hüner Derneği, üniversite sonrasında hizmeti en verimli şekilde yapacak olan bireyler yetiştirmek için canla başla çalışıyor.

 

Hüner Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz ile gençlere dönük çalışmaları hakkında kısa bir söyleşi yaptık.

 ayhan-bey

RUHEN GELİŞMİŞ BİR GENÇLİK YETİŞİYOR

 

Hüner Derneği adeta bir akademi  gibi çalışıyor… Tüm Türkiye’yi kucaklamış bir dantel gibi örüyor… Bize kısaca hünerden bahsedebilir misiniz? Nedir Hüner

Hüner derneği ülkemizin üniversite gençliğini kapsayan çalışmaları bünyesinde barındırmaktadır. Gençlik döneminin en kritik evresinde bulunan üniversitelilere yönelik çalışmalar; onların bireysel ve toplumsal ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Ruhen gelişmiş, nefsini, onun zaaflarını ve meziyetlerini tanıyan, dindarlığını kişisel ve toplumsal ahlaklanmanın, yücelmenin bir vasıtası kılmış samimi gençleri bulmayı murad etmek gayesiyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

Amacımız modernleşmenin parçalayıcı kimlik tuzaklarına düşmeden/düşürmeden şuurlu, ilmî ve üstün ahlakî değerlerle donanmış, kültür seviyesi yüksek, gençlerin muhtelif organizasyonlar ve faaliyetlerle yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Önünde katedeceği çok yol olan derneğimizin bu amaçlarla istikbalde dinimize ve insanlığa katkı sunması en büyük niyazımızdır.

AKADEMİ GİBİ ÇALIŞAN “GENÇLİK” DERNEĞİ

 

Bülten ve afişlerinize baktığımız zaman “adeta insan yetiştiren eğitim fabrikası” gibisiniz… Bir sayı verecek olursak bugüne kadar kaç kişiye eğitim verdiniz? 

 

Hitap ettiğimiz kitle üniversite öğrencileri olsa da bu çalışmaları Anadolu’daki gönüllü eğitimcilerin destekleriyle de yürütmekteyiz. 2015-2016 eğitim dönemi içerisinde hem gönüllü eğitimcilere hem de üniversite öğrencilerine hitap eden organizasyonlar icra edildi. Bu çerçeve verilecek rakamlar bu kapsamda değerlendirilmelidir diye düşünüyoruz.

2015-2016 eğitim dönemi içerisinde yaptığımız tüm organizasyonlar bize 3 bin 29 kişiye ulaştığımızı gösteriyor diyebiliriz.  Ayrıca eğitimcilere ve üniversite öğrencilerine yaptığımız buluşmaları detaylandırmak gerekirse; öğrenci buluşmalarında bin 227, yaz kamplarında 105, projelerde 598 ve eğitimciler ile yapılan toplantılar ile il ziyaretleri kapsamında da bin 99 kişi ile bir araya gelme fırsatı yakaladık.

4u

 

VERİLEN EĞİTİM SAYESİNDE GÖNÜLLÜLÜK ORANI GİDEREK ARTIYOR

Eğitime katılanlarda bir değişim oldu mu, bunu da ölçme imkânınız var mı?

Hüner Derneği olarak yaptığımız her organizasyonda değişimi ve dönüşümü sağlayacak çalışmalar içerisinde olmaya çalışıyoruz. Tabi yapılan tüm bu gayretler uzun soluklu bir sürecin ancak toplamını ifade edecektir. Çünkü yapılan bir organizasyon ile hedeflenen başarıya anında ulaşmak mümkün değildir. Ancak sistematik bir planlama ile değişimi ve dönüşümü takip etme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Yapılan eğitimlerin sonunda bizlerde katılımcılara farklı açılardan sorulmuş anketler doldurtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda birebir iletişim kurarak; eğitim sonunda ortaya nasıl bir faydanın çıktığını, bu faydanın bireysel ve toplumsal açıdan kendisine ne kattığını sormaktayız. Bunun sonucunda ise ortaya güzel farklılıklar ve değişimler çıktığını görmemiz bizleri hayli sevindirmekte açıkçası. Fakat katılımcılar eğitimler bittikten sonra şehirlerine döndükleri için değişimin ne derece etkili olduğunu bizler görememekteyiz. Burada en önemli destekçilerimiz gönüllü eğitimcilerimizdir.

Belirttiğimiz gibi Anadolu’daki eğitimcilerin de desteği bizim çalışmalarımızı gerçekleştirmede ve devamlığını sağlamada en önemli kilit taşıdır. Katılımcılar şehirlerine döndüklerinde onlar ile sürekli iletişim halinde olan eğitimciler bu dönüşümü daha rahat fark etmektedirler. Bizlerde onlardan aldığımız geri dönüşler ile organizasyonlarımızın başarı derecesini ölçmekteyiz.

Tabi her katılımcıda aynı oranda değişiklikler olmasını bekleyemeyiz. İnsan yaratılış itibariyle farklı fıtrat, istidat ve algılama biçimlerine sahip olduğu için söylenen bir sözün dahi her açıdan hissedilişi ve düşüncelerde oluşturacak fikirleri birbirinden kısmi de olsa farklı olacaktır. Tüm bu sebeplerden ötürü kapsayıcı ve etkin geri dönüşler almamızı sağlayan anketler ve birebir iletişim olanakları ne derece değişim ve dönüşümü ortaya çıkardığımızı bizlere göstermektedir.

 

2016 bitmek üzere 2017 yılı hedeflerinde neler var, daha farklı eğitim veya etkinlikler var mı?

Hüner Derneği olarak her yıl tüm çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımız ile gözden geçirmekteyiz. Özellikle de sürekli değişen insan ihtiyaçlarını, gençlerin taleplerini ve imkânlarımızın sınırlarını belirledikten sonra faaliyetlerimizi en güncel hale dönüştürmeye çalışıyoruz.

Her faaliyeti güncel olarak hazırlamak tabii olarak beraberinde de yeni organizasyon sahaları meydana getirmektedir. Bu yıl gençlerimizin daha fazla iletişim halinde olmalarını sağlayacak, kendisi dışında ailesine, arkadaşlarına, çevresine ve topluma fayda sağlayacak projelerde aktif rol almalarını hedeflemekteyiz. Çünkü internet ve sosyal medyanın artıları olduğu kadar ortaya çıkardığı ve zaman içerisinde çok da fark edemediğimiz tahribatlara yol açtığını görüyoruz. Ayrıca bireysel ve hedonist (hazcı) yaşam tarzının daha cazibeli gösterildiği günümüzde gençlerimize hitap edecek her türlü çalışmanın yollarını aramak mecburiyetindeyiz.

ŞİZOFRENİK KİŞİLİK GÖRÜNÜMÜNDEN KURTULMALIYIZ

Yaptığınız çalışmalarla gençlerin içindesiniz sizce günümüz gençliğinin en önemli sorunu nedir? Buna çözüm konusunda da neler yapılıyor, ya da önerileriniz nelerdir?

Gençler ahlaki değer bunalımı yaşıyor. Günümüzde ahlaki değerlerin, ilkelerin tamamen erozyona uğradığı bir karakter ve değer bunalımının var olduğunu görüyoruz. Gençler toplumumuzun aynası, yani onları bu toplumdan ayrı bir dünyada yaşayan varlıklar olarak görmemek gerekiyor. Dolayısıyla üniversite gençliğinin sorunları dediğimiz zaman, aslında bir ölçüde o toplumun sorunlarını da yansıtmış oluyoruz. Genel anlamda gençliğin sorunları, toplumun sorunlarından ayrı düşünülemez, değerlendirilemez. Gençlik dönemi insan hayatının en fırtınalı dönemidir; kimliğini kazanma veya kaybetme savaşını verdiği, artık yetişkin bir insan olarak topluma girmeye çalıştığı çok kritik bir dönemdir. Bu sancılı dönemde zaten sancılı bir süreç yaşayan gençler, günümüzde yeni bir kişilik tipi ve birey oluşturdu. Hem geleneksel hem de modern kültürü yaşayan, eklektik bir kültürü taşıyan esnek birey günümüzün kişilik tipini meydana getirmektedir. Bu çerçevede, postmodern kültür, hem dindar olmayı hem de hedonist (hazcı) yaşam tarzını üretebilmektedir.

Çoğul kimlik çerçevesinde gençler, hem kendini çok dindarım diye tanımlamakta hem de hedonist özellikler gösterebilmektedir. Gençlik ne salt geleneksel ne de salt modernleşmecidir. Hem geleneksel hem de modern kültür kodları bir arada bulunmaktadır. Başta çekici ve makul gibi görünen bu şizofrenik kimlik örgüsü kişilik bölünmelerine sebebiyet vermekte ve kişinin ömrünün sonuna kadar ait olduğu değerleri ve kendini tanıyamadan hayatını sürdürmesi anlamına gelmektedir. Böyle zamanlarda Yunus Emre’nin “İlim İlim Bilmektir / İlim Kendin Bilmektir / Sen Kendini Bilmez İsen / Ya Nice Okumaktır” dizelerini rehber edinmek önem taşımaktadır.

DERNEKLE İLGİLİ DETAY BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ:

Hüner Derneği İletişim: Adres: Küçük Çamlıca Çilehane yolu caddesi no:12 Üsküdara / İSTANBUL
Telefon: 0216 428 39 60

Yorum yapın