Adeta Çini müzesi gibi cami

Mimar Sinan’ın kalfası tarafından yaptırılan nadide bir cami

Fatih’in her semti, her sokağında bir tarihi eser, ecdadın attığı bir imza vardır. Cami deyip geçemezsiniz ya da sibyan mektebi ya da çeşme, hepsi farklı farklı farklıdır. Mutlaka yapanın, yaptıranın bir imzası mutlaka vardır. Osmanlı mimarisinin özelliği budur, tekrar değil, farkındalık ve farklılık vardır. İşte Mehmet Ağa Cami’de diğerlerinden iki özelliği ile farklı. Birincisi bu caminin mimarı, Mimar Sinan çıraklarından Hassa Mimarı Mimar Davut Ağa’nın eseri olmasıdır. Altını çizerek tekrar ediyorum, bir usta ki çırağı var kalfa olmuş sonra usta olmuş ve ustasına ulaşarak bir caminin yapılmasına imza atmış. İkinci özelliği ise bu caminin… Evet, başlıkta da verdiğimiz gibi caminin “çinileri meşhur” …Ama onun da detayları şöyle:

KÖLE İKEN AĞALIĞA YÜKSELDİ
Mehmed Ağa Camii, İstanbul Fatih ilçesi Manyasizade caddesinde Fethiye otobüs durağının arkasında, Çilekeş sokağı ile Mehmet Ağa Camii sokağı arasındadır. Mimar Sinan’ın çıraklarından Hassa Mimarı Mimar Davud Ağa’nın eseridir. III. Murad devrinde Dârüssaâde ağası olan Habeşî Mehmed Ağa tarafından yaptırılmıştır.  Mehmet Ağa aslında köle olarak saraya hizmete girmesine rağmen tıpkı Enderun eğitimi gibi ağalar ocağında eğitimini tamamlayarak Dârüssaâde Ağalına kadar yükselmiştir.  Mehmed Ağa hakkında her ne kadar detaylı bilgi olmasa da yaptırdığı eserlere bakılırsa çok hayırsever biri olduğu görülmektedir.   Buradaki külliyesinin dışında Üsküdar’da iki mescit, Divanyolu’nda Hoca Rüstem Mescidi karşısında bir medrese, mektep ve sebil inşa ettirmiştir.

ÇİNİ MÜZESİ GİBİ CAMİ
Üç kapısı olan Mehmet Ağa Caminin içi 16 ve 18. yüzyıl çinilerinin en güzel örnekleriyle kaplıdır. Sır altı boyama tekniğiyle yapılmış olan bu çinilerden bazılarının XVI. yy. İznik ve Kütahya çinileri, bazılarının ise XVIII. y.y. Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilir. Çini panoların sanatsal değeri Topkapı kale dışında bulunan Takyeci İbrahim Efendi Camii’ndekiler kadar yüksektir. Alt pencerelerin üzerinde çini üzerine hat sanatının mükemmel örnekleri işlenmiştir. Mermer minberi ve ahşap kürsüsü olan caminin kubbe tavanında ayet hattı işlenmiştir

 

 

İstifade edilen kaynaklar:
http://www.degisti.com/index.php/archives/6316
http://www.sinanasaygi.org/eserler.asp?action=eserDetay&ID=22
 https://www.istanbuldakicamiler.com/mehmet-aga-camii-fatih
  http://www.dunyabizim.com/gezi-mekan/23801/fatihte-onemli-bir-yapi-mehmet-aga-kulliyesi

Yorum yapın