‘Artık ‘din psikolojisi’ni daha çok duyacağız’

S. Demirel Üni. İlahiyat Fakültesi Din Psik. Öğ. Üyesi Prof. Dr. Habil Şentürk:”Din psikolojisi dinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurken bir taraftan da din eğitiminin daha sağlıklı yaklaşımlarla verilmesine yardımcı olacaktır…”

Fahri Sarrafoğlu’nun röportajı

S. Demirel Üni. İlahiyat Fakültesi Din Psik. Öğ. Üyesi Prof. Dr. Habil Şentürk ile Türkiye’de yeni yeni dinlendirilen “Din Psikolojisi “ kavramı üzerinde durduk. Nedir din psikolojisi ve ilgilendiği alan nedir? Söyleşimizi okuduğunuzda merak ettiğiniz hatta bilmediğiniz birçok soruların cevabını bulacaksınız…

Din psikolojisinin algılanışı hakkında neler söylenebilir, bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Psikoloji, ruh bilimi, davranış bilimi, insanı tanıma ve tanıtma amacını taşıyan bir bilim dalı olunca o, bedensel ve ruhsal olarak karmaşık bir yapıya sahip olan insanın çeşitli özellik, ilgi, ihtiyaç, yeti ve yeteneklerini incelemek durumundadır. Öyleyse din de insanın bir ilgi ve tecrübe alanı olarak psikolojinin araştırması gereken konulardan biridir.

Buna göre din psikolojisi de insanın dini konulara olan ilgisini, dini olay ve olgular karşısındaki tutum ve davranışlarını incelerken onun inanması veya inkâr etmesinin, ibadet ve dua edip etmemesinin, dindar bir kişilik geliştirip geliştirmemesinin sebep ve sonuçlarını açıklamaya çalışır. Bu bakımdan psikolojinin dallarından birisinin de din psikolojisi olması gayet tabiidir.

 

 

 

Yorum yapın