DÜŞÜN, KONUŞ, DİNLE EĞİTİM SEMİNERİ

Toplum Önünde Söz Söyleme Sanatı, kişisel eğitim semineri
Seminer tarihi : 06.04.2008
başlama saati: 09.30 -17.30

D.K.D. nasıl ortaya çıktı?
Ünlü Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dale Carnegie’nin Amerika’daki seminerlerine katılan Nüvit Osmay Türkiye’ye döndüğünde seminerde öğrendiklerini Türk toplumuna uyarlayarak, Düşün Konuş Dinle (DKD) okulunu açmıştır. Böylece ilk DKD kursu 1955 yılında düzenlenmiştir. O tarihten günümüze yaklaşık 8.000 kişi bu kurstan yararlanmıştır.
Seminere kimler katılmalı?

DKD genel katılıma açık, 7’den 77’ye herkesin katılabileceği bir seminerdir. Özellikle söylemek istediği ile söylediği arasında büyük farklılıklar olan, toplum içine çıktığında utanan, sıkılan, kürsüye davet edildiğinde heyecanlanan, herkes katılabilir. DKD düşünme, konuşma ve dinleme teknikleri üzerine soruların cevaplandığı, sorunların çözüldüğü bir sosyal başarı semineridir. Kendini ideallerine hazırlamak, doğru, güzel ve etkileyici bir hatip olmak isteyen herkes için bir laboratuardır.
Seminer programında neler var?
Seminer programı katılımcıların ihtiyaç ve taleplerine göre değiştirilebilmekle beraber genel olarak değinilen konular şunlardır:

— Beden dilimiz ile neyi nasıl ifade ederiz?
— Kürsü korkusunu yenmek için neler yapılabilir?
— Konuşmada vurgu nasıl yapılmalı?
— Düşünme biçimleri ve teknikleri nelerdir?
— İkna etmenin süreç ve yöntemleri nelerdir?
— Kendimizi nasıl tanıyabiliriz?
— Utangaçlığı ve sıkılganlığı yenmek için neler yapılabilir?
— Çok zor şartlar altında konuşmanın yolları nelerdir?
— Konuşmada dikkat çekmenin ve ilgi uyandırmanın yolları nelerdir?
— Etkileyici ve karizmatik imajın oluşturulması nasıl mümkündür?
Seminer nasıl yapılıyor?
DKD interaktif bir seminerdir. Bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bir konu ile ilgili bilgileri, bilgiyi beceriye dönüştürecek uygulamalar takip etmektedir. Seminer düşündürücü, konuşturucu, dinletici, eğlendirici ve geliştiricidir. İnsan ilişkilerini geliştirme, samimiyet ve sosyallik kazandırma, özgüven geliştirme, ikna kabiliyeti DKD kursunun kazandırdıklarından bazılarıdır.
DKD’nin sloganları neler?
“Papağan da konuşur; ancak dinleyip düşünemez.” (Anonim)
“İnsan dilinin altında gizlidir.” (Mevlana)
“İnsanda söz ile değişir kader ya yarda baş olur ya da başı gider.” (Kaşgarlı Mahmut)
Eğitimin amacı
1. İnsanın kendi kabuğundan ve iç dünyasından dışa dönük bir duruma gelebilmesi,
2. Fikir ve düşünce düşüncelerin insanlara kolayca kabul ettirilebilmesini sağlayacak konuşmanın sihirli formülü,
3. Dost kazanmanın esas prensipleri ve kolay yolları,
4. İnsanları elde etmenin ve kendiniz gibi düşündürebilmenin kolay yolları,
5. Dinleme sanatının ana kuralları,

 

Yorum yapın