İNSANLARIN ÇOĞUNDAN MIYIZ?

Yazan : Fahri Sarrafoğlu

Aşağıda verilen ayetlerde açıkça Allah C.C, bizlere “sürü psikolojisine uymayın” diyor.  Peki, nereden çıktı bu “sürü psikolojisi” deyimi derseniz, isterseniz ilk önce ondan bahsedelim ilk önce: “Sürü psikolojisi (Bandwagon Effect); tabiri 1848’de Amerikan Politik sisteminde kullanılmaya başlandı. Dan Rice adında bir palyaço, o zamanlar bando arabası (bandwagon) kullanarak politik turlara katılmıştı. Bando arabası coşkulu müziklerle turlara çıkıyor ve “bandoya katıl” sloganıyla insanların dikkatini çekiyordu. Bu sayede elde ettiği popülerliğinden dolayı, seçimlerde büyük bir başarı kazanmıştır. Bu kavramın temelinde bu olay vardır ve sürü psikolojisi bu yüzden İngilizce “Bandwagon Effect” (BandoArabası Etkisi) olarak tabir edilir.”(1) 

Alllah C.C.Kuran-ı Kerim’de bizlere sürü psikolojisine girmemezi uyararak bakın ayeti kerimelerde de açık ve net olarak ne güzel söylüyor: ”

Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” dendiği vakit de: “Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar? (Bakara Suresi

Maide Suresinde de “Onlara: ” Allah’ın indirdiği (kitabı)ne ve peygamber’e gelin” dendiği zaman:” Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter” derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsa da mı?” ayeti bir kez daha sürü psikolojisine girmemezi gerektiğini tekrarlamaktadır.

Kısaca: Çoğunluğa uyma noktasında bir kez daha düşünelim…Sürü psikolojisine girmeyelim. 

1– İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116)

2- Allah’ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37)

3- Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36)

4- İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83)

5- Çoğu fasıktır. (Maide 49, 81,Tevbe 8, Hadid 16, 27)

6- Çoğu müşriktir. (Rum 42)

7- Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bekara 100, Hud 17, Rad 1)

8- Çoğu inkârcıdır. (İsra 89)

9- Çoğu gâfildir. (Yunus 92)

10- Çoğu şükretmez. (Bekara 243, Yunus 60, Yusuf 38)

11
-Çoğu zanna uyar. (Yunus 36)

12- Çoğu nankördür. (Furkan 50)

13- Çoğu yalancıdır. ( Şuara 223)

14- Çoğu Allah’a ortak koşar. ( Yusuf 106)

15
– Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf 78)

16
– Çoğu Kur’andan yüz çevirdi. (Fussilet 4)

17-
Kâfirlerin çoğu akletmez, kafası çalışmaz. (Maide 103)

18- Ölüleri Allah’ın dirilteceğini çoğu bilmez. (Nahl 38)

19- Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. (Mümin 59)

20- Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu, çoğu bilmez. (Rum 30, Yusuf 40)

21- Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. (Araf 187)

 

Kaynakça:

1-http://www.buzzle.com/articles/psychology/

“İNSANLARIN ÇOĞUNDAN MIYIZ?” üzerine bir yorum

Yorum yapın