İstanbul’da farklı ve uhrevi mekanlar (1)

İstanbul’da farklı ve ulvi mekanları ile de dopdolu. Özellikle yeni çalışmalarımız arasında İstanbul’un türbe ve tekkelerini de tanıtmaya başlayacağız. İlk durağımız bu hafta ziyaret ettiğimiz “Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî (k.s.a.) ” Türbe ve Uşşaki tekkesi oldu.

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu

KASIMPAŞA’NIN MANEVİ MİSAFİRİ 
Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî (k.s.a.) Hazretleri tasavvufun, Halvetiyye kolunun Uşşâkî şubesinin kurucusudur. Esas adı Hasan lakabı Hüsameddin (Dinin keskin kılıcı) dır. H.880( M.1473 ) yılında Buhara da ( Özbekistan ) dünyaya gelmiştir. Hacı Teberrük adında bir tüccarın oğludur. Soyu İmam-ı Hasan (r.a.), Hz. Ali (k.v.) ve Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimize ulaşır.

IMG_20150726_102923

İslâmî ve tasavvufi ilim tahsilini babasının nezaret ve himayesinde tamamlamıştır. Gençliğin de tasavvufun Kübreviyye yolunun Nurbahşiyye kolunda manevi yönden ilerleyerek fazilet ve irfan sahibi kâmil bir zat olmuştur. Babasının vefâtı Pir Hazretlerini son derece üzmüş ve böyle acılı bir halde iken gördüğü bir rüya üzerine ticarethanesini ve mal varlığını kardeşi Mehmed Çelebi’ye bağışlayarak Erzincan’a gitmiştir. Burada İslâm veTasavvuf alimi (Mürşid-i Kâmil) Emir Ahmed Semerkandi hazretlerine ilim öğrenmek üzere talebe olmuştur. Hazret-i Pir’in İslâm ve Tasavvuf ilmine karşı olan aşkı ve mürşidine olan bağlılığı nedeniyle kendisine, mürşidi tarafından Tasavvufun Halvetiyye kolundan hilafetname verilmiştir. Daha sonra islâmî ve Tasavvufî ilimleri öğretmek amacıyla Uşşâk şehrine gönderilmiştir.

IMG_20150726_102942

Hazret-i Pir, hocası Emir Ahmed Semerkandî Hazretlerinin vefatından sonra İslâmî ve Tasavvufî ilimleri öğretme ve yayma görevini üstlenmiştir. Pir hazretleri padişah II. Selimin oğlu şehzade Murad’a padişah olacağına dair bir müjde vermiştir. III. Murad padişah olduktan sonra Pir Hazretlerini ısrarla İstanbul’a davet etmiştir. Bu davet üzerine Hz. Pir İstanbul’a hicret etmiştir. Pir hazretleri İslâmî ve Tasavvufi ilimleri öğretme ve yayma çalışmalarına İstanbul’da devam ederken; kendisine karşı gösterilen aşırı ilgiden bunalarak Uşak’a geri dönmek istemiştir. Padişah III. Murad kalması için ısrar etmiş ve Pir Hazretleri için Kasımpaşa’da bir irfan yuvası inşa ettirmiştir. 121 yaşındaki gittiği son haccın dönüşünde Konya’da H.1001 (M.1593) yılında vefat etmiştir. Kabr-i Şerifi Kasımpaşa’daki Uşşâkî âsitânesindedir.

IMG_20150726_103020

Hayâtı boyunca İslâma ve Kur’ân a hizmet eden Hazreti Pîr, sayısız müridi, kâmil insan olarak yetiştirerek, insanlığa kazandırmıştır. İlim mektebi olarak uzun yıllar  görev yapan, İstanbul’da ki dergah ve külliyesi irfan yuvası olmuştur.  Pîr Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretleri İstanbul’a geldiği vakit kibârı evliyâullahtan Ümmi Sinân hazretleriyle mülâki olmuş ve bir müddet sonra Ümmi Sinan Hazretleri tarafından kendisine Halvetilik hilâfeti verilmiştir. Şeyh Emir Ahmet Semerkandî hazretleri, Hazreti Pîr’e Kübreviyye ve Nuri Bahşiyye tarîkatı hilâfetini vermiştir. Hazreti Pîr Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî hazretleri de Kübreviyye, Nûri Bahşiyye ve Halvetiye yollarını birleştirerek Uşşâkî yolunu kurmuştur.

Detaylı bilgiler için : http://www.ussakivakfi.org/ussaki.php

IMG_20150726_103220

 

Yorum yapın