İstanbul’un sırlarını anlamak için “tavsiye” kitaplar

Değerli dostlar,

Sık sık bana soruyorlar, İstanbul’u tanıtıcı bir kitap tavsiye edebilir misiniz diye. Kitap isminden önce şöyle sorulmasını ümit ederim hep, neden her taşın, her eserin altında mutlaka bir mana gizli…İşte bunu anlayabilmek için tasavvuf terbiyesinin ne olduğunu anlamak önemli…

İşte İstanbul’da yapılan daha doğrusu Osmanlı Çoğrafyasında yapılan tüm eserlerin altında bu “Tasavvuf terbiyesi” yatıyor. İşte İstanbul’u anlamak ve İstanbul’un sırlarını keşfedebilmek için şimdilik iki kitap tavsiye ediyorum.

Tarihten Günümüze İBRET IŞIKLARI65003d059cfdf3a31b46ffb4e6c9f630_ibret_isiklari-770-480-c

Bu kitapta cihangir bir imparatorluğun cihana hükmeden sultanlarının bir kısmını bulacak, onların hâkim oldukları beldelerde rızâyı İlâhî için yaptıkları merhamet, şefkat ve muhabbet dolu hizmet ve kahramanlıklarını, topluma yön veren nasihat ve fiillerini, târihe bir armağan olarak bıraktıkları hayat hikâyelerinin hikmet ve ibretli yönlerini, hulâsa onların örnek şahsiyetlerini sergileyen gönül âlemlerine âid satırları okuyacaksınız.
Onların dörtyüz atlı ile kurduğu şanlı devlet, ulu bir çınar olmuş, dalları üç kıt’ayı gölgesine almış ve altı asır şerefle yaşamış, sonra da ardından birçok yetim devletçik bırakmış ve târih isimli kabristanda şanlı bir türbe şekline bürünmüştür. Şimdi bize düşen, bu şanlı türbenin lâyık bir türbedârı olmaktır.

Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI

Bu kitapta cihangir bir imparatorluğun cihâna hükmeden  sultanlarının, onlara yön veren Hakk dostlarının, âlimlerin, devlet adamlarının ve diğer mümtaz sîmâların bazılarını bulacak, onların örnek şahsiyetlerini sergileyen gönül âlemlerine âid satırları okuyacaksınız. Onlar ki, Türk milletinin, devlet kurma ve askerlikte zirve olduğu kadar ilim, irfân, ahlâk ve san’atta da müstesmâ bir mevkîye sahip bulunduğunu bütün cîhâna göstermiş ve her sahada destanlar yazan bir millet olmanın maddî-mânevi husûsiyetlerini en güzel bir şekilde sergilemişlerdir.

70060a246234a93a2a1bc3293794d12f_osmanli-770-480-c

Bu şanlı devletin dörtyüz atlı ile ekilen çekirdeği, ulu bir çınar olmuş, dalları üç kıt’ayı gölgesine almış ve altı asır izzet ü şerefle yaşamış, sonra da ardından birçok yetîm devletçik bırakmış ve târih isimli kabristanda şanlı bir türbe şekline bürünmüştür. Şimdi bize düşen, bu şanlı türbenin lâyık bir türbedârı olmaktır.

Not: Kitapları : Erkam yayınlarından temin edebilirsiniz:

 

Yorum yapın