Kişisel Gelişim: Aklımız Kesiyor mu?

Aklımız kesiyor mu? 

Dostlar şu anda okullar açıldı, dersler yavaş yavaş başladı. Bir müddet sonra öğrencilerden şu şikayetleri dinleyeceğiz… Matematiği anlamıyorum ya da sevmiyorum. Ya da aman canım şu tarih derside niye var ki? Anlayamıyorum işte… Hatta bazı talebeler var ki bir kere anlamıyorum ya da sevmiyorum dersi dediği zaman en kolay konuları bile gerçekten anlamıyor, anlamak istemiyor. Çünkü baştan kendini sınırladı ve beynine öğrenmeme komutunu verdi…Bakın aşağıdaki küçük hikayemizde İbni Sina’nın ki İbni Sina’nın kim olduğunu biliyorsunuz, büyük İslam alimi hem de Tıp Alimi başından geçen şu olay ne kadar düşündürücü ve bizler için ibret verici. Haydi hemen okuyalım ve öğrenci kardeşlerimize de anlatalım.
Aklım kesmiyor

İbni Sina’nın babası onu okusun diye başka bir şehre okumaya göndermişti… Gel gelelim İbni Sina bir türlü okulu sevmedi, üstelik matematik dersini de sevmediği için sık sık köye kaçıp kaçıp geliyordu. Bunun üzerine babası sen okumayacaksın diye aldı geldi ve sırtına çoban kıyafetini giydirerek koyunlara çobanlık yapmasını istedi… İbni Sina için bu başlangıçta okumaya göre kolaydı. Ne matematik vardı ne de imtihan… Ama artık kendisi de bazı şeylerin yanlış gittiğinin farkına varmıştı. Bir gün koyunları sulamak için kuyudan su çekerken bir müddet sonra ipin, kuyunun kenar çemberi tarafından kesildiğini ve kovanın suya düştüğünü gördü. Bu olay İbni Sina’yı düşünmeye sevketti. Demek ki ip gide-gele kesilmişti. Yani bende sık sık tekrar edersem aklım keser (yani anlarım) diyerek babasına okumak istediğini söyleyip hemen şehrin yolunu tuttu… Ve aklı kestiği için bugün İbni Sina aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala hatırlanıyor…
Kısaca: Baştan hemen pes etmek yok.. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yük vermez. Biraz sabırlı olmamız lazım o kadar ve tekrar tekrar..Sık tekrar o zaman inanın aklımız o kadar keser ki başta niye o kadar üzüldüğümüze üzülürüz bu sefer…

Yorum yapın