Para ve Zamandan Tasarruf İçin: e-imza

Türkiye’de sadece 16 kamu kuruluşu e-imzaya kavuşabildi. İş dünyası, bürokrasinin azaltılması için bütün kamu kuruluşlarında e-imza’nın yaygınlaşmasını istiyor.


Fahri SARRAFOĞLU
Türkiye’de e-imza ile ilgili düzenlemeler tamamlanmış olmasına karşılık sadece 16 devlet kurumu, e-imza uygulamalarına uygun altyapıya kavuşabildi. Toplam 60 kurum e-imza ile ilgili olarak TÜBİTAK’a başvuruda bulunurken, diğer 44’ünün altyapısı ise henüz e-imzaya uygun değil. Telekomünikasyon Kurumu (TK) Başkan Yardımcısı Mustafa Alkan, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere bütün sektörlerin TÜBİTAK’tan elektronik imza uygulaması için sertifika hizmetleri almaları gerektiğini belirterek “Çünkü, sonuç itibariyle kamu kurum ve kuruluşları e-kullanmadıkları için vatandaşlar da kamuyla olan işlemlerinde e-imza kullanmaya ihtiyaç duymuyor” dedi. İşadamlarının artık pazar kavramını da gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş ise, elektronik imza konusunda KOBİ’lerin de yeterli bilgi donanımına sahip olması gerektiğine değinerek, “Örneğin biz İTO’da günde ortalama yaklaşık 800 tane tescil yapıyoruz. E-imza ile üyelerimiz kendi iş yerlerinden hiç dışarıya çıkmadan bizim portalımıza girecekler ve hangi evrakı talep ediyorlarsa o evrakla ilgili formu dolduracaklar, o evrakla ilgili işlemi yapacaklar” dedi. MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Başkanı Doç. Dr. Davut Kavranoğlu ise, “E-imza özellikle KOBİ’lerin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlayacak ve daha etkin rekabet etmelerine imkan verecek” şeklinde konuştu. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, ise halen AB’de 3 milyon e-imza kullanıldığını söyedi. Eczacıbaşı, e-imza şirketi e-Güven ile ilk yıl 8 milyon dolar, üç yıl içinde de 25 milyon dolarlık bir ciro yakalamayı hedeflediğini söyledi.

Kimler E-İmza aldı?
E-imza konusunda TÜBİTAK’tan sertifikasyon alan kurumlar arasında Telekomünikasyon Kurumu, Maliye Bakanlığı, İller Bankası, Gazi Üniversitesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İş Kurumu, BDDK, PETKİM, TÜLOMSAŞ, Türk Patent Enstitüsü, TÜİK, TPAO, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türk Telekom ve Vakıfbank bulunuyor.

Elektronik imza nedir?
Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur. Başka bir değişle; elektronik imza elektronik ortamda gönderilen belgelerin hangi kuruma ya da kişiye ait olduğunu doğrulayan mekanizmadır.

KOBİ Rehberi
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
TÜBİTAK- Ulusal Metroloji Enstitüsü, ülkemizde yapılan ölçümleri güvence altına almak, bu ölçümlerin uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlamak, mevcut ve yeni ölçme tekniklerini geliştirmek, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak ve Türk endüstriyel ürünlerinin kalitesini arttırmak için gerekli Ulusal Metroloji Sistemi’ni kurmak amacıyla kurulmuştur.
Adres : P.K 54 41470 Gebze – Kocaeli / Turkey Tel:+90 262 679 5000
Endüstriyel Hizmetler:+90 262 679 5050
Faks:+90 262 679 5001
e-posta: ume@ume.tubitak.gov.tr http://www.ume.tubitak.gov.tr

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel : +90 312 467 1801 +90 312 467 3295
Faks: +90 312 427 4305
E-posta: teydeb@tubitak.gov.tr

Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı
Evrensel teknolojiye katkı sağlayan ulusal bir sanayi oluşturmak üzere; araştırma ve geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek ve riski paylaşacak destek mekanizmaları kurgulamak ve üniversite sanayi işbirliği ile teknoloji transfer mekanizmaları oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
http://www.tideb.tubitak.gov.tr/

Yorum yapın