PARAYI ÜRETİMDEN Mİ KAZANIYORUZ YOKSA…?

Dünyanın nereye gittiğini öğrenmek istiyorsanız diyor, Ahmet Altan, dünyanın kazandığı paraya bakın diyor. ve devem ediyor: “.. Dünya kazandığı parayı eğer silah satışından kazanıyorsa, eroin satışından kazanıp zengin oluyorsa, ya da kadın ticareti, içki vb kazanıyorsa dünyanın nereye gittiğini merak etmenize gerek yok, zaten siz de tahmin edebilirsiniz… Ama eğer dünya ülkelerinin kazancına baktığımız zaman üretimden kazanıyorsa, tarım, sanayi insanların işini kolaylaştıracak üretimden kazanıyorsa o zaman dünya iyiye gidiyor demektir.” Okurlarımız dünyanın gidişini merak ediyorlar aşağıdaki rakamlara bakalım ortaya çıkacaktır…Bu hafta size biraz rakamsal bilgilerden bahsedeceğim şimdiden hakkınızı helal edin ama önümüzü görebilmek açısından bu haftalık beni mazur görün lütfen))


* 2000 itibariyle 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar 200 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu artışın %95’i gelişmekte olan ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi saiklerle kırsal kesimden kentlere göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını kötüleştirecek ve siyasal-ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. *20. yüzyılın son yılında dünya çapında silahlanmaya harcanan para 780 milyar dolar, 21. yüzyılın ilk yılında harcanan para ise 839 milyar dolardır. Bu rakam bir önceki yıla göre %2’lik bir artışı göstermektedir. Dünya Gayri Safi Hâsılası’nın %2,6’sı silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi ABD, Çin, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat çekicidir. *Dünyada yakalanan uyuşturucunun % 38’ini, Avrupa’da yakalanan uyuşturucun % 64’ünü Türkiye yakaladı Ama Türkiye’deki uyuşturucu hacminin ne kadar fazla olduğunu gösterir. Atilla Aytek bu konuda dünyaca ünlü bir uzman. Ama onların söylediğine göre bile yakalananlar, kaçırılanların % 10 ila 15’ini kapsıyor. O zaman kaçırılan 100 ton demektir. 100 ton uyuşturucu da büyük bir rakamdır. *Yıllık golf oyunları için 40 milyar dolar, şarap için 60 milyar dolar harcanıyor. *Dünyadaki yeraltı ekonomisinin hacmi BM raporuna göre 1 trilyon USD. Bunun % 60’ı da uyuşturucuya dayanıyor. *Yılda 600 milyar dolarlık uyuşturucu sirkülâsyonu var. Yılda 2600 ton uyuşturucu ham maddesi üretiliyor ve bunun 260 tonunu da Pakistan, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk ediyor. Şimdi bu oluşan kara para dünyada yaşayan 3,5 milyar insanın elde ettiği gelire eşdeğer. *BM kayıtlarına göre, dünyada 10 milyona yakın kadın uluslararası fuhuş sektöründe çalıştırılmaktadır. Mafya gibi uluslararası olarak çalışan organize suç örgütleri ise, bu kadınların bedenlerinden yılda 10–15 milyar dolar gelir elde etmektedirler. Kayda geçirilemeyen çocuk yaşta kız erkek ve kadınların sayısı ise bilinmemektedir. Ayrıca; internet yoluyla bu seks sektörünün bir de sanal dünyası oluşturulmuştur. Yani bu alemde her türlü rezalet diz boyu. Seks ve porno ticaretinden elde edilen gelirin yukarıdaki rakamı dörde beşe katlamayacağı ne malum. Evet değerli okuyucularım dünya nereye gidiyor diye baktığımız zaman sanırım yukarıdaki rakamlara baktıktan sonra artık dünyamız iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor anlayabiliriz… İnşallah kendi elimizle kendi dünyamızı yıkmadan Allah tüm insanlığa hidayet nasip eder…

Yorum yapın