“Barbaros Hayrettin Paşa’nın mesajı”

Türkiye’de son bir haftada çok hareketli günler yaşadı.  Milletçe büyük bir birliktelik ve silkinişle tekrar kenetlendik. Bu sabah Beşiktaş’daki Barbaros Hayrettin PAşa’nın türbesine gittim ve orada onun Preveze Deniz Savaşı’ndaki taktiğini hatırladım. O büyük deniz harbinde müthiş bir taktik uygulamıştı. O taktiği sayesinde de Osmanlı Donanması’yla savaşan Kutsal İttifak donanmasına komuta eden Andrea Doria’yı yenmeyi başarmıştı.  işte yıllar öncesinden gelen mesaj.
3
NEDİR BARBAROS TAKTİĞİ ?
““Andrea Dorya, ünlü savaştan bir gece önce  komutanlarına savaş taktiğini verirken şunları söylüyordu: “‘Barbaros gerçekten çok iyi bir komutan. Çok önemli taktikleri var. Geçmişte düşmanlarını yenerken onları uygulamış. Ben bunların hepsini inceledim, etüt ettim. Buradan edindiğim intiba ile yarın onun bu taktiğine karşılık bizde her taktiğine aynı karşılığı vererek taktik  uygulayacağız.’ diye anlatmış.
Aynı saatlerde Barbaros ise kurmaylarına, şöyle diyordu: “….‘Bu Andrea Dorya önceki rakiplerime benzemiyor. Çok akıllı bir adamdır. Muhtemelen benim bütün savaş ve taktiklerimi incelemiştir. Nasıl bir yöntemle savaşa yaklaştığımı biliyordur. Ve buradan hareketle yarın bana şöyle bir taktik geliştirecek. Ben de ona karşı şu taktiği uygulayacağım.’ der.” Ve kendisi o güne kadar uygulamadığı yeni bir savaş taktiği ile o meşhur deniz savaşını kazanır.  “
Barbaros’un verdiği mesaj : ” İşte bizde her alanda uygulanabilir olan bu taktiği kullanarak başkalarının ilk akla gelen taktiğini değil, başkalarının düşünemediğini düşünebilme yeteneğini kullanmalıyız.!!
 
TÜRBE MİMAR SİNAN’IN ESERİ
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi, Beşiktaş’ta, Sinan Paşa Camii karşısında bulunur.Türbeyi Mimar Sinan yapmıştır. Sekiz köşeli, tek kubbeli ve alt üst pencerelidir. Sandukanın üstüne yukarıdan asılmış ve üzerinde Zülfikar resmi bulunan yeşil zemin ipekli kumaştan yapılmış bir sancak bulunmaktadır.
 Mimar Sinan’ın eseri olan türbe, XVI. yüzyılın ünlü denizci ve kaptan-ı deryâsı Barbaros Hayreddin Paşa için yaptırılmıştır. Kitâbesine göre 948’de (1541-42) yapılan türbe dıştan oldukça sade bir görünüme sahiptir. Türbe girişinin üzerindeki kitâbede “Hâzâ türbe-i fâtih-i Cezâyir ve Tunus merhum gazi kapudan Hayreddin Paşa rahmetullahi aleyh-sene 948” yazılıdır.
1
 Türbe içindeki dört sandukada Câfer Paşa, Barbaros Hayreddin Paşa, Cezayirli Hasan Paşa ve Barbaros’un hanımı Bâlâ Hatun bulunmaktadır. Türbe dışındaki hazîrede ise Barbaros’un yakınları vardı. Türbe içinde sandukalar dışında iki büyük şamdan, bir ahşap Kur’an mahfazası, bir sakal-ı şerif ve arabesk süslemeli bir metal vazo ile 1816 tarihli Seyyid İbrâhim imzalı bir hat levhası vardır.
 YALISI YIKILDI
Türbe, Barbaros Hayreddin Paşa’nın son yıllarında oturduğu yalısının yakınında inşa edilmişti. Sonraları bu yalı ortadan kalkmıştır. Türbenin çevresinde de zamanla geniş bir hazîre teşekkül etmişti. 1944’e doğru burada bir Barbaros anıtı yapılması kararlaştırıldığında türbenin etrafı açılmış, aralarında II. Abdülhamid devrinin Beşiktaş muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa’nın mezarının da bulunduğu hazîre kaldırılmış, türbe de restore edilmiştir.

Yorum yapın