SULTAN AHMET CAMİİN’DEKİ “SARI MERMERİN HİKAYESİ”

 

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu

Sultanahmet Camii’ne girdiğiniz zaman mihraba doğru yürüdüğünüzde sol tarafta sizi sarı-kahverengi damarlı olan bir mermer görürsünüz….Acaba bu mermerin hikayesi nedir? Neden burada adeta bir tablo gibi asılmış. Bu mermerin hikayesi aslında taa “Yemen”den başlıyor. Evet, hadi bu mermerin hikayesini beraber dinleyelim:

Sultan Ahmed Han, Peygamber efendimizin mübârek Kadem-i şerîfin izi bulunduğu bir taşı Mısır’da Kayıtbay Türbesinden İstanbul’a getirtmiş ve Eyyûb Câmiine koydurmuştu. Sultanahmed Câmii tamamlanınca da Nakş-ı Kadem oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Sultan Ahmed şöyle bir rüyâ gördü:Bütün pâdişâhların toplandığı yüce bir dîvanda Peygamber efendimiz kâdılık yapmaktadır. Kayıtbay Türbesini ziyârete vesîle olan “Kadem-i şerîf” resmini kendi câmii ne nakleden Sultan Ahmed’den dâvâcıdır. Peygamber efendimiz dâvâcıyı dinledikten sonra, Kadem-i şerîfin alındığı yere geri verilmesi istikâmetinde karar verir. Suçlu mevkiinde oturan Ahmed Han, kan ter içerisinde uyanır ve derhal şeyhi Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerine giderek rüyâsını anlatır. Hüdâyî hazretleri, rüyâyı; “Emânetin derhâl yerine gönderilmesi.” şeklinde yorumlar ve Kadem-i şerîf Kayıtbay Türbesine iâde edilir.

Sultan_ahmet_camii_ici_resim_5-800x489

SULTAN AHMET’İN SORGUCU

Bu hâdise üzerine Sultan Birinci Ahmed, Kadem-i Saâdet-i Peygamberî şeklinde bir sorguç yaptırıp, Cumâ, bayram ve diğer resmî günlerde bereketlenmek için hilâfet sarığına takmaya başladı. Ayrıca bir tahta üzerine resmedilen Kadem-i şerîfin kenarına da:N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâimKadem-i resmini dâim Hazret-i Şâh-ı RusülünGül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidirAhmedâ durma yüzün sür kademine o gülün, .kıtasını kendi hattıyla yazıp şeyhi Hüdâyî Efendiye gönderdi. O da bunu dergâhının duvarına astırdı.

YEMENDEN GELEN  MERMER
İŞTE BUGÜN SULTAN AHMET CAMİİNİ GEZERKEN MİHRABIN SOLUNDAKİ SARI MERMERİN BULUNDUĞU YERDE DURUYORDU KADEM-İ ŞERİF…BURASI BOŞ KALMASIN DİYE BU MERMER BURAYA KONMUŞTUR..

Peki, bu mermer nereden geldi buraya? Rivayetlere göre,  Veysel Karani Hazretlerinin üzerinde namaz kıldığı, zikir yaptığı , yemek yediği mermer olarak da bilinir… Bugün “Hırka-i Şerif Cami’nde bulunan ve Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen hırkanın varisleri tarafından Sultan Ahmet’e hediye edilmiştir ve o da bunu buraya koymuştur.

Yorum yapın